ไม้บัวเชิงผนัง

ขนาด: 1" x 4" x 4.00 เมตร

คุณสมบัติ: ใช้เป็นบัวปิดผนังห้องด้านพื้นบ้าน สวยงามและติดเพื่อทำความสะอาดพื้นได้ง่ายขึ้น