ไม้ปาร์เก้, โฟเมก้า, วีว่าบอร์ด

ขนาด: 1" x 2" x 0.30 เมตร

คุณสมบัติ: สามารถปูกับพื้นปูนได้เลยโดยไม่ต้องวางตงไม้และสามารถเลือกแบบในการปูให้เป็นลายต่างๆ ได้ด้วยเช่น ลายก้างปลา, ลายก่ออิฐ