ไม้โครงเฟอร์นิเจอร์ ไม้สนจอยส์

ขนาด: 1" x 2" x 2.50 เมตร

คุณสมบัติ: ไม้เบญจพรรณจอยส์ เหมาะสำหรับการทำโครงเฟอร์นิเจอร์ ราคาไม่แพง ไม้ตรง ทำงานง่าย