ประตูไม้สักลายลูกฟัก 8 ลูก

ขนาด: 1.5" x 90 ซม. x 2.00 เมตร

คุณสมบัติ: มีความอยู่ตัวสูง ไม่หดตัว ทนทาน มีลายสวยงาม

ไม้แคมปัส

ขนาด: N/A

คุณสมบัติ:

ไม้พาย

ขนาด: N/A

คุณสมบัติ:

ไม้ยาง

ขนาด: N/A

คุณสมบัติ:

ไม้สายาหิน

ขนาด: N/A

คุณสมบัติ:

ไม้ตะแบกรางลิ้น

ขนาด: N/A

คุณสมบัติ:

ไม้ทีค

ขนาด: N/A

คุณสมบัติ:

ไม้เต็ง

ขนาด: N/A

คุณสมบัติ:

ย้อนกลับ12